Pravna podpora

Obveščamo Vas , da smo s 15.10. 2007 v sodelovanju z odvetniki oblikovali novo celovito storitev pravne podpore, in sicer vse, kar Vam omogoča kvalitetno in nemoteno poslovanje. Nudimo vam:

Iz področja statusnega prava:

 • sestava ustanovitvenih aktov d.o.o., d.n.o., k.d., d.d., GIZ, zavoda, zadruge,
 • postopek vpisa ustanovitve družb v sodni register,
 • vpis nameravane firme v sodni register,
 • ureditev spremembe firme, dejavnosti, sedeža, poslovnega naslova, zastopnika, družbenika gospodarske družbe
 • postopek povečanja ali zmanjšanja osnovnega kapitala gospodarske družbe,
 • prenos poslovnih deležev,
 • izstop družbenikov,
 • vpis pravic tretjih na poslovnem deležu,
 • redna likvidacija družbe in prenehanje družbe po skrajšanem postopku,
 • ustanovitev podružnice gospodarske družbe,
 • statusna preoblikovanja gospodarskih družb: pripojitev, spojitev, delitev družb,
 • spremembe pravnoorganizacijske oblike gospodarskih družb – statusna preoblikovanja gospodarskih družb in samostojnega podjetnika.

Iz področja gospodarskega prava:

 • vse vrste pogodbe med gospodarskimi subjekti
 • zastopanje v sodnih postopkih
 • vse vrste pogodb za zaposlovanje
 • sistematizacija delovnih mest
 • pravno zastopanje v sodnem procesu pri davčnih postopkih
 

Osnovne storitve


Želite odpreti novo podjetje in ne veste kako začeti?

Mi vas bomo brezplačno spremljali in usmerjali skozi ves postopek ustanovitve vašega novega podjetja!